Blitz (Yıldırım) Defence
Blitz (Yıldırım) Defence

Ani-Seri (Yıldırım) Savunma nedir?


Wing Tsun (Wing Chun)  ani-seri savunma dersleri ilk dönemlerde öğretilen temel tekniklerdir. Öğrencilere ilk olarak öğretilir.  İlk derslerde öğrencilere savunma temel teknikleriyle ilgili olarak hiçbir pratik ve tecrübelerinin olmamasından dolayı, çaresiz bir durumda oldukları, olabilecekleri gerçeğini yaşarlar. Bu gerçeklikle yüzleşen öğrenci herhangi bir saldırı karşısında alması gereken savunma durumu öğretilir. Unutulmamalıdır ki saldırı sırasında  "En iyi savunma, en iyi saldırıdır"
GM-Büyük Usta Kernspecht 20 yılı aşkın zamandır, karşılıklı dövüş-mücadele durumlarını, Bulgaristan'ın çeşitli üniversitelerinde savun-saldırı-mücadele dalında bilimsel araştırmalar yapmakta ve dersler vermektedir. Bu çalışma ve araştırmalarda cevabı aranan soru şudur. Günlük hayatta hangi zaman, hangi zemin ve hangi aşamalarda tehlikeli ve tehdit içeren vakalarla karşılaşıyoruz?


Araştırmalar ve bilimsel çalışmalar sonucun da ortaya çıkan sonuç, insanlar arasında ki ilişkilerde, günlük hayatımızda tehlike, tehdit, kavga ve kargaşa algılamaları, kadın ve erkekler arasında farklılıkları ortaya çıkarmaktadır. Kadınların ve erkeklerin karşılaştıkları durumları,  algılamadaki farklılıkları Prof. Kernspecht'i  kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı teknikler ve kurallar geliştirmiş bunları uygulamaya koymuştur.


Bu bağlamda Prof. Kernspecht'in deyimiyle erkekler arasında geçerli olan klasik sözlü sataşmalar ve hakaretler sonrasında taraflar birbirleriyle itişip daha sonrasında yumruklar ve tekmelemeler ile olay kavga ile sonuçlanmaktadır.


Erkekl antrenman programlarında, klasik WingTsun tekniklerinden ziyade, başlangıç safhasındaki öğrenciye günlük hayatında uygulayabileceği basit, kolay savunma-saldırı teknikleri öğretilmelidir. Bunlar duruma göre duruş, pozisyon alma, doğru bakış, seslenme, konuşma aşamalarından oluşmalıdır. Hukuksal bilgiler  WingTsun öğrencisine zor durumda kalmayacak durumların öğretilmeli, yere düşen, savunmasız saldırgana yaralayıcı hareketlerin yapılmadan, etkisiz hale getirilme yöntem ve teknikleri öğretilerek adrenalin,heyecan kontrolü, soğukkanlılık telkini de yapılmalıdır.

Ani-Seri (Yıldırım) Savunma nasıl öğretilir?


Yıldırım savunma programı Wing Chun öğretiminin bir parçasıdır.  Wing Tsun (Wing Chun) başlayanlar ilk öğrenme aylarında bu programı kendilerini sokakta savunabilmeleri için öncelikli olarak gösterilir. Kadınların ve erkeklerin uygulayacağı program farklılık göstermektedir.  Bu farklılıkların sebebi kadınlarda ve erkeklerde tehdit algılamalarında anlayışlardır.  Erkekler dövüşe başlamadan önce, sözlü diyologlar, bağrışmalar, küfür ve tehditlerden sonra el-kol hareketleri yaparlar  ve böylece birbirlerinin dövüş mesafelerine girip kavga başlamış olur. Taraflar bribirlerine tekme, yumruk, diz – dirsek atabilirler sonrasında sarılıp yere düşerler. Wing Tsun (Wing Chun) ani seri savunma eğitimindeki hedef öğrencinin bu tip saldırı durumlarında hangi tekniği, ne zaman, ne şiddetle saldırının türüne bakmadan karşı savunma ve saldırı tekniklerini en etkili şekilde uygulamasını bilmesidir.


Dövüş mesafesine gelmeden önce nelerin yapılması konusunda özel programlar geliştirilmişti. İlk olarak saldırganın saldırısını boşa çıkarmaya yönelik tekniklere ağırlık verilir. Saldırganın hamlelerinin boşa çıkarmak için teknikler, saldırganın saldrı esnasında harcadığı kuvvet ve enerjiyi nasıl saldırgana karşı kullanılacağını örneklerle gösterilmektedir. Bunların dışında öğrenci duruma, saldırının pozisyonuna göre nasıl reaksiyon göstermesi gerektiğini, sözlü ve fiziki olarak cevaplayacak duruma gelmesi sağlanır.


Ani-seri Wing Tsun (Wing Chun) savunma öğretisinin kadınlara yönelik proğramı farklılık göstermektedir. Kadınlar gündelik yaşamlarında karşılaşabilecekleri sözlü sataşma, hakaret ve nadirde olsa fiziksel saldırı durumların da her türlü sataşmalara, tehditlere karşı bilgilenip saldırının türüne göre sözlü ve fiziki savunma teknikleri geliştirilmiştir.


Fiziki savunma gerektiren saldırılara karşı etkili savunmaların nasıl yapılmasına dair tekniklerin ile hamle yapma, vurmayı öğrenmeleri pratik uygulamalı teorik bilgiyle beraber derslerde öğretilir.